Podklady na Valné zhromaždenie BTB (30.5.2017)

K bodu č. 3 _ Vylúčenie členov
K bodu č. 4 _ Správa o činnosti DR BTB za rok 2016
K bodu č. 4 _ Stanovisko DR k UZ a SOC BTB 2016
K bodu č. 4 NU _ Vyjadrenie DR

K bodu č. 5 _ Správa o činnosti BTB 2016
K bodu č. 5a6 NU _ Správa o činnosti BTB 2016 a Účtovná závierka BTB 2016
K bodu č. 6 _ Správa o hospodárení BTB za rok 2016_18.5.2017
K bodu č. 6 _ ÚZ 2016
K bodu č. 7 – Zmena plánu činnosti a rozpočtu BTB 2017 rokovanie VZ 30.5.2017 – tabulka
K bodu č. 7 – Zmena plánu činnosti a rozpočtu BTB na rok 2017 rokovanie VZ 30.5.2017 – komentár
K bodu č. 7 NU _ Upravený rozpočet a plán práce
K bodu č. 8 NU _ Stanovy – sťahuje sa z rokovania VZ BTB
Pozvanka na riadne VZ BTB 30 05 2017 final