Číslo Názov Zmluva s Dátum
2018/11/0001 Nájomná zmluva č. 08 83 0957 18 00 Hlavné mesto SR Bratislava 16.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0003 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, Licenčná zmluva Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, o.z. 08.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0002 Memorandum o spolupráci na podujatí Staromestské martinské hody Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 08.11. 2018 Stiahnuť
2018/10/0005 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 24.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb AMG. Security s.r.o. 23.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0003 Zmluva o spoluprácí a propagácií Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP) 11.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0002 Rámcová dohoda Full Servis, s.r.o. 09.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0001 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní tlačových služieb Ultra Print, s.r.o. 04.10. 2018 Stiahnuť
2018/09/0016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 29.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0018 Licenčná zmluva Green Films, s.r.o. 28.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0014 Zmluva o spolupráci Agentúra Promotion, s.r.o. 26.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0015 Zmluva o poskytnutí služieb Ing. Andrea Turanská 26.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve A3A, s.r.o. 21.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0013 Zmluva o poskytnutí služieb EMERGE s.r.o. 19.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0010 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu DISPLAY, s.r.o. 07.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0001 Zmluva o vzájomnej spolupráci Spolok Víno a umění, z.s. 06.09. 2018 Stiahnuť
2018/08/0028 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji návštevníckej karty BTB Ambiente Serviced Apartments, s.r.o. 31.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0025 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji Bratislavy City Card Bonad, s.r.o. 28.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0024 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji Bratislavy City Card Slovak Lines Služby, a.s. 28.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0023 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji Bratislavy City Card HIMEX PLUS, s.r.o. 28.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0022 Zmluva o vzájomnej spolupráci OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov, o z. 28.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0020 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov Swingmania, o.z. 27.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0019 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov Swingmania, o.z. 27.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0021 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva Jozef Jenčo 24.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0018 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji Bratislavy City Card A Premium Services, s.r.o. 21.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0016 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji Bratislavy City Card Austria Hotel Ternd Mangement, spol. s.r.o. 20.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0017 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji návštevníckej karty BTB Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 20.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0009 Zmluva o vzájomnej soplupráci Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP) 17.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0015 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji Bratislava City Card FLORA TOUR, spol. s.r.o. 17.08. 2018 Stiahnuť
2018/08/0014 Zmluva o výpožičke č. 161/2018/T Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 16.08. 2018 Stiahnuť