Číslo Názov Zmluva s Dátum
2020/09/0013 Licenčná zmluva Marián Dekan 22.09. 2020 Stiahnuť
2020/09/0008 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Rača 11.09. 2020 Stiahnuť
2020/09/0007 Rámcová dohoda o dodaní reklamných predmetov JEKA studio, s.r.o. 11.09. 2020 Stiahnuť
2020/09/0006 Zmluva o spolupráci a propagácií AMITY o.z. 11.09. 2020 Stiahnuť
2020/09/0005 Zmluva o dielo a licenčná zmluva VyletíVtáčik, s.r.o. 11.09. 2020 Stiahnuť
2020/09/0004 Zmluva o vzájomnej spolupráci Múzeum mesta Bratislavy 10.09. 2020 Stiahnuť
2020/09/0003 Zmluva o dielo Robert Adámek - ROAD 09.09. 2020 Stiahnuť
2020/09/0002 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB WEST CLUB, s.r.o. 08.09. 2020 Stiahnuť
2020/09/0001 Zmluva o spolupráci Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 04.09. 2020 Stiahnuť
2020/08/0037 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z/BTS/DOP-KAK/251/2017 Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 31.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0036 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Rusovce 28.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0035 Zmluva o dielo Ekonomická univerzita v Bratislave 28.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0034 Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva o mediálnej spolupráci The Rock, s.r.o. 25.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0019 Zmluva o nájme Power Mode, s.r.o. 21.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Petržalka 21.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0013 Zmluva o združení finančných prostriedkov Turizmus regiónu Bratislava 19.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0012 Dodatok č. 1 k Zmluve Mgr. art. Lubo Mikle 14.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0011 Zmluva č. 0024 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom prenosového systému NSG pomocou služby GPRS mobilného operátora. Hlavné mesto SR Bratislava 13.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0010 Zmluva o spolupráci Mestské lesy v Bratislave 13.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0009 Nájomná zmluva č. 804959016-2-2020-NZNP Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0008 Zmluva Mgr. art. Lubo Mikle 12.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0007 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 11.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0006 Zmluva o spolupráci č. ZOS/213/2020/BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0005 Zmluva o spolupráci č. ZOS/213/2020/BVS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 11.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0004 Zmluva o spolupráci Biela noc, o.z. 11.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0003 Rámcová zmluva na poskytnutie programátorských prác Wisdom Factory, s.r.o. 10.08. 2020 Stiahnuť
2020/08/0001 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 04.08. 2020 Stiahnuť
2020/07/0031 Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zabezpečenie ambasádorských služieb Sorizzo Art Production s.r.o. 31.07. 2020 Stiahnuť
2020/07/0013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 31.07. 2020 Stiahnuť
2020/07/0012 Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagčných a informačných služieb Junglee, s.r.o. 29.07. 2020 Stiahnuť