Číslo Názov Zmluva s Dátum
2018/04/0019 Rámcová dohoda o kúpe rollupov MADNESS ADVERTISING k.s. 24.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0016 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto SR Bratislava 19.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange, a.s. 17.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0013 Hromadná licenčná zmluva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 16.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0012 Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov Slovakia online s.r.o. 12.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0007 Zmluva o nájme nebytového priestoru Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0011 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb WOODI, spol. s..r.o. 10.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0010 Zmluva o dielo a licenčná zmluva MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 10.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0005 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb SoolNua Marketing Ltd. 10.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0003 Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb SATUR TRAVEL a.s. 10.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0004 Zmluva o spolupráci Dopravný podnik Bratislava, a.s. 09.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0009 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty Central Danube Region Marketing & Development GmbH 09.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0002 Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Zuzana Godárová 03.04. 2018 Stiahnuť
2018/03/0011 Zmluva o poskytnutí služby FLORA TOUR spol. s.r.o. 29.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0010 Zmluva o poskytnutí služby Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. 29.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange, a.s. 28.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0009 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služieb TRAVELKO CK, s.r.o. 27.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0008 Zmluva o poskytnutí služieb ICCR s.r.o. 22.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0005 Zmluva o spolupráci Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 22.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0007 Zmluva o spolupráci BE COOL, s.r.o. 21.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0006 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve AVsystems s.r.o. 13.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0003 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty Slovenské národné múzeum (SNM) 07.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0013 Licenčná zmluva, zmluva o vytvorení software, dodávka dátových nosičov Cardberg, s.r.o. 07.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0001 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB zo dňa 27.2.2017 AQUATHERMAL SENEC, a.s. 07.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0002 Rámcová kúpna zmluva FantastiCo, s.r.o. 02.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0004 Zmluva o udelení súhlasu MMBA na použitie fotografií starej Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy 02.03. 2018 Stiahnuť
2018/02/0015 Zmluva o spolupráci DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o. 01.03. 2018 Stiahnuť
2018/02/0011 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB HatroConsult, s.r.o. 28.02. 2018 Stiahnuť
2018/02/0010 Zmluva o spolupráci na návštevníckej karte Secret City Trails BV 28.02. 2018 Stiahnuť
2018/02/0012 Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka 28.02. 2018 Stiahnuť