Číslo Názov Zmluva s Dátum
2021/05/0003 Dodaok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo a licenčnej zmluve Mapa Slovakia Editor, s.r.o. 12.05. 2021 Stiahnuť
2021/05/0002 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB DR, s.r.o. 06.05. 2021 Stiahnuť
2021/05/0001 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB CERA MEL s.r.o. 06.05. 2021 Stiahnuť
2021/04/0007 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na predmety priemyselného vlastníctva č. 10/2016-OVDI-GIS Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 29.04. 2021 Stiahnuť
2021/04/0006 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z/BTS/DOP-KAK/251/2017 Letisko M. R. Štefánika - bts.aero, a.s. 28.04. 2021 Stiahnuť
2021/04/0005 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve o poskytnutí zákaznickej podpory Simpleview LLC 28.04. 2021 Stiahnuť
2021/04/0004 Dodatok č. 2 k Zmluve o náme č. 117470519 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 21.04. 2021 Stiahnuť
2021/04/0003 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych a hygienických potrieb Tibor Varga TSV PAPIER 19.04. 2021 Stiahnuť
2021/04/0002 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní tlačových služieb Ultra Print, s.r.o. 13.04. 2021 Stiahnuť
2021/04/0001 Zmluva o výpožičke Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 08.04. 2021 Stiahnuť
2021/03/0012 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Trnka, n.o. 30.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0011 Zmluva o spolupráci Robert Joseph Cameron 29.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0010 Licenčná zmluva PS:DIGITAL, s.r.o. 25.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0009 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 24.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0008 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Bella Flora Sommer s.r.o. 23.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0007 Zmluva o spolupráci č. 3/2021 Fond architekta Weinwurma n.f. 22.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0006 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke multimediálnych audioguidov a zabezpečení tvorby a správy ich obsahu City Light Slovakia, s.r.o. 19.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0005 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. 16.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve Ing. arch. Tamara Závodná 12.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0003 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní konzultačno-vzdelávacích služieb v oblasti online nástrojov Effectix.com, s.r.o. 12.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0002 Zmluva o spolupráci Mestské lesy v Bratislave 03.03. 2021 Stiahnuť
2021/03/0001 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo MARK/BBDO Bratislava, s.r.o. 02.03. 2021 Stiahnuť
2021/02/0011 Zmluva o spolupráci a o poskytnutí licencie Slovenské národné divadlo 26.02. 2021 Stiahnuť
2021/02/0010 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 47470319 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 26.02. 2021 Stiahnuť
2021/02/0009 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo a licenčnej zmluve Future Proof s.r.o. 23.02. 2021 Stiahnuť
2021/02/0008 Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva Mapa Slovakia Editor, s.r.o. 23.02. 2021 Stiahnuť
2021/02/0007 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Bella Flora Sommer s.r.o. 22.02. 2021 Stiahnuť
2021/02/0006 Dodatok č. 2 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 12.02. 2021 Stiahnuť
2021/02/0005 Zmluva o dielo Róbert Šedivý - LESNÉ PRÁCE 08.02. 2021 Stiahnuť
2021/02/0004 Licenčná zmluva VyletíVtáčik s.r.o. 08.02. 2021 Stiahnuť