Číslo Názov Zmluva s Dátum
2019/08/0001 Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Zuzana Godárová 01.08. 2019 Stiahnuť
2019/07/0011 Zmluva o výpožičke časti nebytového priestoru č. ZSSK 804096183-001/VP2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0010 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Creative Department, s.r.o. 23.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0008 Zmluva o províznom predaji produktov Mgr. Michal Horňáček 11.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0007 Mandátna zmluva E-VO, s.r.o. 11.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0002 Zmluva o spolupráci a propagácií Výstkumný ústav zváračský, z. z. p. o. 04.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0001 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu SHINE production, s.r.o. 04.07. 2019 Stiahnuť
2019/06/0010 Dohoda o spoločnej propagačnej kampani Ryanair DAC 25.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0009 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Erik Ďuriš 25.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0008 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu FEELING, spol. s.r.o. 25.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0007 Zmluva o spolupráci a propagácií Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 25.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0006 Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 121/2019 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS 21.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0004 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 18.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0005 Zmluva o poskytovaní služieb enter design, s.r.o. 17.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0003 Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb sowa studio, s.r.o. 14.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0002 Rámcová kúpna zmluva FantastiCo, s.r.o. 14.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0001 Zmluva o nájme priestoru – krátkodobý nájom Hlavné mesto SR Bratislava 12.06. 2019 Stiahnuť
2019/05/0014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Legal Tenders, s.r.o. 31.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0013 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 24.11.2016 Múzeum mesta Bratislavy 31.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0009 Zmluva o spolupráci a propagácií E@I, s.r.o. 28.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0008 Zmluva o spolupráci a propagácií EBC-Slovakia, s.r.o. 28.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0007 Dodatok č. 2 k Zmluve o províznom predaji návštevníckej karty BTB RegioJet, a.s. 23.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0005 Zmluva o spolupráci a propagácií Slovenská federácia karate a bojových umení 15.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0006 Rámcová zmluva o sprostredkovaní autodopravy a súvisiacich služieb Ing. Miloslav Onofrej - Onofrej a syn 14.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0003 Dodatok č. 3 k Zmluve o províznom predaji Bratislava City Card Slovak Lines Služby, a.s. 09.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0004 Zmluva Hlavné mesto SR Bratislava / BIELA NOC, o.z. 07.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0002 Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb N & O management, s.r.o. 02.05. 2019 Stiahnuť
2019/05/0001 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji návštevníckej karty BTB Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA 02.05. 2019 Stiahnuť
2019/04/0027 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB Diamond Hotels Slovakia, s.r.o. 30.04. 2019 Stiahnuť
2019/04/0026 Zmluva o nájme Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 30.04. 2019 Stiahnuť