Číslo Názov Zmluva s Dátum
2018/05/0005 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Alan Hyža 21.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0006 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Sarah Fleming Associates 21.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0004 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Turizmus regiónu Bratislava 18.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0003 Rámcová zmluva o poskytovaní tlačových služieb Ultra Print, s.r.o. 17.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0002 Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb N & O management, s.r.o. 16.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0016 Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb sowa studio, s.r.o. 16.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0001 Zmluva o spolupráci Bratislavský majáles o. z. 03.05. 2018 Stiahnuť
2018/04/0020 Rámcová zmluva o tvorbe tematického textového a fotografického obsahu The Rock, s.r.o. 26.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0019 Rámcová dohoda o kúpe rollupov MADNESS ADVERTISING k.s. 24.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0017 Rámcová zmluva o poskytnutí servisných služieb Connect partner, s.r.o. 20.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0016 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto SR Bratislava 19.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange, a.s. 17.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0018 Zmluva o spolupráci na návštevníckej karte Taste Bratislava, s.r.o. 16.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0006 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva Hudobné zoskúpenie TP-TOP 16.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0013 Hromadná licenčná zmluva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 16.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0008 Spolupráca na návštevníckej karte Bratislavský samosprávny kraj 13.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0012 Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov Slovakia online s.r.o. 12.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0007 Zmluva o nájme nebytového priestoru Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0011 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb WOODI, spol. s..r.o. 10.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0010 Zmluva o dielo a licenčná zmluva MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 10.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0005 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb SoolNua Marketing Ltd. 10.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0003 Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb SATUR TRAVEL a.s. 10.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0004 Zmluva o spolupráci Dopravný podnik Bratislava, a.s. 09.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0009 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty Central Danube Region Marketing & Development GmbH 09.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0002 Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Zuzana Godárová 03.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0001 Zmluva o spolupráci Sharkam VIP Catering, s.r.o. 03.04. 2018 Stiahnuť
2018/03/0011 Zmluva o poskytnutí služby FLORA TOUR spol. s.r.o. 29.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0010 Zmluva o poskytnutí služby Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. 29.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0017 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní grafických služieb INOVATIVE s.r.o. 28.03. 2018 Stiahnuť
2018/03/0012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange, a.s. 28.03. 2018 Stiahnuť