Číslo Názov Zmluva s Dátum
2019/11/0007 Zmluva o dodávke technického vybavenia a licenčná zmluva Pygmalios, s.r.o. 29.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0006 Zmluva o spolupráci a propagácii Gerhard Skoff 29.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0005 Zmluva o spolupráci Peter Škutil 29.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0004 Zmluva o spolupráci Petr Břinčil 29.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0003 Zmluva o spolupráci FantastiCo, s.r.o. 21.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0002 Nájomná zmluva č. 08 83 0801 19 00 Hlavné mesto SR Bratislava 18.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0001 Zmluva o skupinovej rezervácií Diamond Hotels Slovakia, s.r.o. 08.11. 2019 Stiahnuť
2019/10/0006 Zmluva o poskytnutí služieb Emerge, s.r.o. 23.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0005 Komisionárska zmluva Slovenské vínne cesty, o.z. 08.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0004 Zmluva o spolupráci Rastislav Talárovič 08.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0003 Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb eggheads, s.r.o. 08.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0002 Zmluva o spolupráci Svetlana Mečiarová 08.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0001 Zmluva o spolupráci a propagácií Agentúra Promotion, s.r.o. 04.10. 2019 Stiahnuť
2019/09/0045 Zmluva o spolupráci Rastislav Talárovič 30.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0047 Zmluva o poskytnutí služieb Mgr. art. Richard Zozulák 24.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0046 Zmluva o vzájomnej spolupráci Skrášlime Slovensko. o.z. 24.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0044 Zmluva o spolupráci VV pro, s.r.o. 24.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0042 Zmluva o spolupráci FoodEvent, s.r.o. 24.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0040 Zmluva o poskytovaní služieb Delicious MEDIA, s.r.o. 23.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0039 Licenčná zmluva Green Films, s.r.o. 23.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0038 Memorandum o porozumení a spolupráci Štatistický úrad Slovenskej republiky 19.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0008 Zmluva o poskytovaní služieb Benefit Systems Slovakia, s.r.o. 16.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0007 Zmluva o spolupráci č. 191/2019 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 12.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0006 Zmluva o nájme priestoru – krátkodobý nájom č. 141/2019 Hlavné mesto SR Bratislava 10.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0005 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Erik Ďuriš 10.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0009 Zmluva o spolupráci č. 45/2019-SeM Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 09.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0004 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB GetYourGuide Deutschland GmbH 09.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0001 Zmluva o spolupráci a propagácií Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kultúry 04.09. 2019 Stiahnuť
2019/08/0017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka 26.08. 2019 Stiahnuť
2019/08/0016 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP) 19.08. 2019 Stiahnuť