Číslo Názov Zmluva s Dátum
2017/11/0006 Nájomná zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 16.11. 2017 Stiahnuť
2017/11/0004 Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb Agentúra VKM s.r.o. 16.11. 2017 Stiahnuť
2017/11/0007 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo UNITED CONSULTANTS s.r.o. 15.11. 2017 Stiahnuť
2017/11/0003 Rámcová dohoda RESULT reklamná agentúra s.r.o. 10.11. 2017 Stiahnuť
2017/11/0001 Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb WALKIN spol. s.r.o. 08.11. 2017 Stiahnuť
2017/11/0002 Zmluva o realizácií marketingovej kampane Bratislava Motor City Toleranca marketing doo. 06.11. 2017 Stiahnuť
2017/11/0005 Dohoda o zrušení zmluvy skRASTer s.r.o. 02.11. 2017 Stiahnuť
2017/10/0011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve Melman Production s.r.o. 31.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0012 Kúpna zmluva č. Z201756156_Z skRASTer s.r.o. 31.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0007 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb PR Clinic, s.r.o. 26.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0010 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. BTS/DOP-KAK/106/2016 Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava a.s. 25.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0009 Zmluva o nájme Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava a.s. 25.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0008 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z/BTS/DOP-KAK/189/2017 Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava a.s. 25.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0006 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 16.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0005 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 12.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení informačných a prezentačno – propagačných služieb P. J. Servis, s.r.o. 12.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0003 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 91/2017 Technické služby Starého mesta, a.s. 12.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0002 Zmluva o servise a údržbe SASSPO s.r.o. 12.10. 2017 Stiahnuť
2017/10/0001 Zmluva o vykonávaní dezinfekcie, deszinsekcie a deratizácie Asanačná s.r.o. 06.10. 2017 Stiahnuť
2017/09/0006 Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb TRIPSY s.r.o. 29.09. 2017 Stiahnuť
2017/09/0003 Zmluva o spolupráci a propagácií Slovenská diabetologická spoločnosť (obezitologická sekcia) 29.09. 2017 Stiahnuť
2017/09/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení funkčnosti korunovačného F-V pointu v Michalskej veži STU Company s.r.o. 29.09. 2017 Stiahnuť
2017/09/0002 Rámcová zmluva Bonbon apps. s.r.o. 28.09. 2017 Stiahnuť
2017/09/0001 Zmluva o províznom predaji produktov Tripito s.r.o. 26.09. 2017 Stiahnuť
2017/09/0005 Zmluva o diela UNITED CONSULTANTS s.r.o. 08.09. 2017 Stiahnuť
2017/08/0008 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Melman Production s.r.o. 25.08. 2017 Stiahnuť
2017/08/0007 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestský ústav ochrany pamiatok 24.08. 2017 Stiahnuť
2017/08/0006 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange a.s. 16.08. 2017 Stiahnuť
2017/07/0011 Zmluva o poskytnutí služieb Tour4u, s.r.o. 14.08. 2017 Stiahnuť
2017/08/0005 Zmluva o nájme nebytového priestoru – krátkodobý nájom Hlavné mesto SR Bratislava 11.08. 2017 Stiahnuť