Číslo Názov Zmluva s Dátum
2014/06/07 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo dopravy 20.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/08 Zmluva o spolupráci Bratislavský okrášľovací spolok 20.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/06 Licenčná zmluva Mapa Slovakia Editor 12.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/05 Zmluva o spolupráci Orfeo 09.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/04 Zmluva o spolupráci Comitatus 05.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/04 Zmluva o spolupráci Comitatus 05.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/03 Zmluva o spolupráci Photoport 04.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/01 Zmluva o dielo Numisshop 02.06. 2014 Stiahnuť
2014/05/05 Zmluva o spolupráci Pendant 28.05. 2014 Stiahnuť
2014/05/06 Zmluva o spolupráci Slovenský dom Centrope 27.05. 2014 Stiahnuť
2014/05/03 Zmluva o reklame SLOVART 22.05. 2014 Stiahnuť
2014/05/02 Zmluva o spolupráci O.Z. Korunovačná Bratislava 16.05. 2014 Stiahnuť
2014/04/12 Zmluva o spolupráci Sharkam VIP catering 30.04. 2014 Stiahnuť
2014/04/10 Zmluva o umeleckom účinkovaní Matej Rosmaným 26.04. 2014 Stiahnuť
2014/04/08 Zmluva o reklamnom partnerstve Bratislavský majáles 10.04. 2014 Stiahnuť
2014/04/05 Zmluva o spolupráci Twin city live OZ 10.04. 2014 Stiahnuť
2014/04/06 Zmluva o spolupráci Flora tour 10.04. 2014 Stiahnuť
Zmluva o podnájme nebytových priestorov – Aliancia Stará tržnica 10.04. 2014 Stiahnuť
Dohoda o spracovaní osobných údajov – Bee cool 03.04. 2014 Stiahnuť
2014/04/01 Zmluva o archivácii účtovných dokladov Ekorda 02.04. 2014 Stiahnuť
2014/03/09 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov Juraj Buranovský 31.03. 2014 Stiahnuť
2014/03/10 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Renáta Hermysová 31.03. 2014 Stiahnuť
2014/03/08 Zmluva o spolupráci Medianet 31.03. 2014 Stiahnuť
2014/03/07 Zmluva o dielo WHY 26.03. 2014 Stiahnuť
2014/03/06 Zmluva o spolupráci Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku 25.03. 2014 Stiahnuť
2014/03/04 Zmluva o spolupráci O.Z. Korunovačná Bratislava 20.03. 2014 Stiahnuť
2014/03/03 Zmluva o spolupráci Tour4u 18.03. 2014 Stiahnuť
2014/03/01 Zmluva o spolupráci HC Slovan 04.03. 2014 Stiahnuť
2014/02/07 Zmluva o spolupráci Be cool 20.02. 2014 Stiahnuť
2014/02/06 Zmluva o umeleckom účinkovaní Korunovačná Bratislava o.z. 17.02. 2014 Stiahnuť