Prebiehajúce verejné obstarávania

Upratovacie a čistiace služby v prevádzkach BTB
Termín predkladania ponúk:  16.06.2023 11:00
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová (hodosiova@enteris.sk)
Link na verejné obstarávanie

Organizačno – logistické zabezpečenie FAM tripu 7 – 10/08/2023
Termín predkladania ponúk:  15.06.2023 10:00
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová (hodosiova@enteris.sk)
Link na verejné obstarávanie

Zabezpečenie informačných a prezentačno-propagačných služieb
Termín predkladania ponúk:  20.06.2023 10:00
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová (hodosiova@enteris.sk)
Link na verejné obstarávanie