Prebiehajúce verejné obstarávania

Zabezpečenie informačných a prezentačno-propagačných služieb destinácie
Termín predkladania ponúk:  30.05.2024 08:00
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová (hodosiova@enteris.sk)
Link na verejné obstarávanie