Číslo Názov Zmluva s Dátum
2021/11/0007 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb Travelko CK, s.r.o. 29.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0006 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov Letisko M.R. Štefánika - bts.aero, a.s. 29.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0005 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 26.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0004 Zmluva o poskytnutí servisných služieb Jantárová cesta, s.r.o. 24.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0003 Zmluva o spolupráci ZOO Bratislava 18.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0002 Zmluva o výpožičke Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 11.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0001 Licenčná zmluva Marek Velček 11.11. 2021 Stiahnuť
2021/10/0023 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Dana Gustafíková 29.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0022 Licenčná zmluva o poskytnutí zákazníckej podpory Simpleview LLC 28.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0021 Zmluva o poskytovaní služieb ICCR, s.r.o. 28.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0020 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní prekladateľských služieb PRESTO Services Slovakia s.r.o. 27.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0014 Licenčná zmluva Marián Dekan 15.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0010 Komisionárska zmluva Pátrač Tino, OZ 14.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0009 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva PS: Digital, s.r.o. 13.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0008 Mandátna zmluva Enteris H, s.r.o. 13.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0007 Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb PRESTO Services Slovakia s.r.o. 08.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0006 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Staré mesto 07.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0005 Licenčná zmluva Mgr. Martina Mlčúchová 07.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0003 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaVSR Ministerstvo dopravy a výstavby SR 06.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0002 Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 05.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0001 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 05.10. 2021 Stiahnuť
2021/09/0060 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pátrač Tino, OZ 30.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0057 Rámcová zmluva na poskytnutie programátorských prác Wisdom Factory, s.r.o. 23.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0056 Licenčná zmluva Mgr. Ľubomíra Petrova 22.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0055 Rámcová zmluva o konzultačných a realizačných službách Ing. Rastislav Talárovič 21.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0054 Zmluva o poskytnutí diela, služieb a licencie Mgr. Art. Michal Štrompach 16.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0053 Zmluva o prenájme diela WALDEMAR ILJITCH s.r.o. 16.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0052 Zmluva o poskytnutí diela Eva Moflárová 16.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0050 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 16.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0004 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Rača 08.09. 2021 Stiahnuť