Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2022/06/0012 Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb TRAVELKO CK, s.r.o. 30.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0009 Rámcová zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb AMG Security s.r.o. 30.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0008 Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaVSR Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0011 Zmluva o vzájomnej spolupráci Čas pre hviezdy, o.z. 28.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0010 Memorandum o spolupráci Slovenské národné divadlo (SND) 28.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0007 Zmluva o spolupráci Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 27.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0006 Zmluva o vzájomnej spolupráci Music Gallery, s. r. o. 17.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0005 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB Slovenské národné múzeum 16.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0004 Zmluva o dielo Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, o.z. 15.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0003 Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb P.J. Servis, s.r.o. 14.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0002 Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb sowa studio, s.r.o. 14.06. 2022 Stiahnuť
2022/06/0001 Zmluva o poskytovaní informácií Slovakia Online s.r.o. 14.06. 2022 Stiahnuť
2022/05/0007 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní tlačových služieb Ultra Print, s.r.o. 31.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0006 Zmluva o spolupráci a propagácii STAR production, s.r.o. 17.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0005 Zmluva o spolupráci ASIL - Asiciácia ilustrátorov, o.z. 17.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0004 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 13.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0003 Zmluva o spolupráci a propagácii VISIBILITY s.r.o. 10.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0002 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 05.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0001 Licenčná zmluva eSYST s.r.o. 03.05. 2022 Stiahnuť
2022/04/0015 Rámcová dohoda CLEAN TONERY, s.r.o. 27.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0014 Zmluva o spolupráci a propagácii Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i. 26.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0013 Zmluva o poskytovaní služieb ICCR, s.r.o. 25.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0012 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb Colours s.r.o. 25.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0011 Zmluva o spolupráci Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. 22.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0010 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB E-TRAVEL SK, s.r.o. 22.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0009 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, licenčná zmluva Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 22.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0008 Zmluva o poskytovaní služieb Rozvoz a donáška, s.r.o. 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0007 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/005/2021 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0006 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva Ing. Helena Navrátilová 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0005 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva Ing. Viera Jančušková 13.04. 2022 Stiahnuť