Číslo Názov Zmluva s Dátum
2022/05/0006 Zmluva o spolupráci a propagácii STAR production, s.r.o. 17.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0005 Zmluva o spolupráci ASIL - Asiciácia ilustrátorov, o.z. 17.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0004 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 13.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0003 Zmluva o spolupráci a propagácii VISIBILITY s.r.o. 10.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0002 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 05.05. 2022 Stiahnuť
2022/05/0001 Licenčná zmluva eSYST s.r.o. 03.05. 2022 Stiahnuť
2022/04/0015 Rámcová dohoda CLEAN TONERY, s.r.o. 27.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0014 Zmluva o spolupráci a propagácii Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i. 26.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0013 Zmluva o poskytovaní služieb ICCR, s.r.o. 25.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0012 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb Colours s.r.o. 25.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0011 Zmluva o spolupráci Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. 22.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0010 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB E-TRAVEL SK, s.r.o. 22.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0009 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, licenčná zmluva Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 22.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0008 Zmluva o poskytovaní služieb Rozvoz a donáška, s.r.o. 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0007 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/005/2021 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0006 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva Ing. Helena Navrátilová 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0005 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva Ing. Viera Jančušková 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0004 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva Ľubica Tomaštíková 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0003 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva Ing. Martina Štensová 13.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0002 Zmluva o združení finančných prostriedkov Turizmus regiónu Bratislava 06.04. 2022 Stiahnuť
2022/04/0001 Zmluva o spolupráci E.TRAVEL.SK, s.r.o. 04.04. 2022 Stiahnuť
2022/03/0014 Zmluva o spolupráci Slovenské národné múzeum 30.03. 2022 Stiahnuť
2022/03/0013 Zmluva o dodávke výstavného systému EUforion kultúrno voľnočasové fórum 29.03. 2022 Stiahnuť
2022/03/0012 Licenčná zmluva, Rámcová zmluva o dodávke tovaru a služieb Cardberg, s.r.o. 29.03. 2022 Stiahnuť
2022/03/0011 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 28.03. 2022 Stiahnuť
2022/03/0010 Zmluva o dielo Martiny, s.r.o. 28.03. 2022 Stiahnuť
2022/03/0009 Zmluva o dielo Imagewell, s.r.o. 25.03. 2022 Stiahnuť
2022/03/0008 Zmluva o spolupráci Veraccon GmbH 23.03. 2022 Stiahnuť
2022/03/0007 Zmluva o spolupráci Michal Hvorecký 23.03. 2022 Stiahnuť
2022/03/0006 Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci Múzeum mesta Bratislavy 22.03. 2022 Stiahnuť