Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2019/13/9999 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0C60gSXYN2mHtT-5nxBkswp4Bv5R-ae31aZObynaxxnwS5Q/viewform XYZ 31.12. 2019 Stiahnuť
2019/13/9998 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6RA-V3wFkev25_MfwubZBD3p22hgLw0lbhEtaDSX_-6o6hg/viewform XYZ 31.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0008 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 23.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0007 Zmluva o spolupráci na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe – Wien 2020 Turizmus regiónu Bratislava 20.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0006 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.2.2019 Turizmus regiónu Bratislava 20.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0005 Zmluva o poskytovaní služieb Rozvoz a donáška, s.r.o. 20.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0009 Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb TRAVELKO CK, s.r.o. 19.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0004 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 11.3.2019 Bonbon apps, s.r.o. 06.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0003 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve Creative Department, s.r.o. 05.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0002 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o dodaní reklamných predmetov JEKA studio, s.r.o. 04.12. 2019 Stiahnuť
2019/12/0001 Zmluva o poskytnutí služieb MS Agency, s.r.o. 03.12. 2019 Stiahnuť
2019/11/0007 Zmluva o dodávke technického vybavenia a licenčná zmluva Pygmalios, s.r.o. 29.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0006 Zmluva o spolupráci a propagácii Gerhard Skoff 29.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0005 Zmluva o spolupráci Peter Škutil 29.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0004 Zmluva o spolupráci Petr Břinčil 29.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0003 Zmluva o spolupráci FantastiCo, s.r.o. 21.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0002 Nájomná zmluva č. 08 83 0801 19 00 Hlavné mesto SR Bratislava 18.11. 2019 Stiahnuť
2019/11/0001 Zmluva o skupinovej rezervácií Diamond Hotels Slovakia, s.r.o. 08.11. 2019 Stiahnuť
2019/10/0006 Zmluva o poskytnutí služieb Emerge, s.r.o. 23.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0005 Komisionárska zmluva Slovenské vínne cesty, o.z. 08.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0004 Zmluva o spolupráci Rastislav Talárovič 08.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0003 Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb eggheads, s.r.o. 08.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0002 Zmluva o spolupráci Svetlana Mečiarová 08.10. 2019 Stiahnuť
2019/10/0001 Zmluva o spolupráci a propagácií Agentúra Promotion, s.r.o. 04.10. 2019 Stiahnuť
2019/09/0045 Zmluva o spolupráci Rastislav Talárovič 30.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0047 Zmluva o poskytnutí služieb Mgr. art. Richard Zozulák 24.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0046 Zmluva o vzájomnej spolupráci Skrášlime Slovensko. o.z. 24.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0044 Zmluva o spolupráci VV pro, s.r.o. 24.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0042 Zmluva o spolupráci FoodEvent, s.r.o. 24.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0040 Zmluva o poskytovaní služieb Delicious MEDIA, s.r.o. 23.09. 2019 Stiahnuť