Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2019/09/0039 Licenčná zmluva Green Films, s.r.o. 23.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0038 Memorandum o porozumení a spolupráci Štatistický úrad Slovenskej republiky 19.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0008 Zmluva o poskytovaní služieb Benefit Systems Slovakia, s.r.o. 16.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0007 Zmluva o spolupráci č. 191/2019 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 12.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0006 Zmluva o nájme priestoru – krátkodobý nájom č. 141/2019 Hlavné mesto SR Bratislava 10.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0005 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Erik Ďuriš 10.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0009 Zmluva o spolupráci č. 45/2019-SeM Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 09.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0004 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB GetYourGuide Deutschland GmbH 09.09. 2019 Stiahnuť
2019/09/0001 Zmluva o spolupráci a propagácií Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kultúry 04.09. 2019 Stiahnuť
2019/08/0017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka 26.08. 2019 Stiahnuť
2019/08/0016 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP) 19.08. 2019 Stiahnuť
2019/07/0014 Zmluva o spolupráci č. 11793/2019-SeSZ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14.08. 2019 Stiahnuť
2019/08/0014 Zmluva o poskytnutí služieb Tour4U, s.r.o. 14.08. 2019 Stiahnuť
2019/08/0013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 07.08. 2019 Stiahnuť
2019/08/0015 Kúpna zmluva č. 2390799342 O2 Slovakia, s.r.o. 07.08. 2019 Stiahnuť
2019/08/0002 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Barbora Bakošová 02.08. 2019 Stiahnuť
2019/08/0001 Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Zuzana Godárová 01.08. 2019 Stiahnuť
2019/07/0011 Zmluva o výpožičke časti nebytového priestoru č. ZSSK 804096183-001/VP2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0010 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Creative Department, s.r.o. 23.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0008 Zmluva o províznom predaji produktov Mgr. Michal Horňáček 11.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0007 Mandátna zmluva E-VO, s.r.o. 11.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0002 Zmluva o spolupráci a propagácií Výstkumný ústav zváračský, z. z. p. o. 04.07. 2019 Stiahnuť
2019/07/0001 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu SHINE production, s.r.o. 04.07. 2019 Stiahnuť
2019/06/0010 Dohoda o spoločnej propagačnej kampani Ryanair DAC 25.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0009 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Erik Ďuriš 25.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0008 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu FEELING, spol. s.r.o. 25.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0007 Zmluva o spolupráci a propagácií Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 25.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0006 Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 121/2019 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS 21.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0004 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 18.06. 2019 Stiahnuť
2019/06/0005 Zmluva o poskytovaní služieb enter design, s.r.o. 17.06. 2019 Stiahnuť