Názov
Faktúry do 20.05.2024 Stiahnuť
Faktúry za rok 2023 Stiahnuť
Faktúry za rok 2022 Stiahnuť
Faktúry za rok 2021 Stiahnuť
do 31.12.2020 Stiahnuť
do 30.11.2020 Stiahnuť
do 31.10.2020 Stiahnuť
do 30.9.2020 Stiahnuť
do 31.8.2020 Stiahnuť
do 31.7.2020 Stiahnuť
do 30.6.2020 Stiahnuť
do 31.5.2020 Stiahnuť
do 30.4.2020 Stiahnuť
do 31.3.2020 Stiahnuť
do 29.2.2020 Stiahnuť
do 31.1.2020 Stiahnuť
do 31.12.2019 Stiahnuť
do 30.11.2019 Stiahnuť
do 31.10.2019 Stiahnuť
do 30.9.2019 Stiahnuť
do 31.8.2019 Stiahnuť
do 31.7.2019 Stiahnuť
do 30.6.2019 Stiahnuť
do 31.5.2019 Stiahnuť
do 30.4.2019 Stiahnuť
do 31.3.2019 Stiahnuť
do 28.2.2019 Stiahnuť
do 31.1.2019 Stiahnuť
do 31.12.2018 Stiahnuť
do 30.11.2018 Stiahnuť