Názov
Správa zo ZPC – IMEX Frankfurt 2024 v dňoch 13.05.2024 – 16.05.2024 Stiahnuť
Správa zo ZPC – Prezentácia Bratislavy dňa 07.05.2024 v Budapešti Stiahnuť
Správa zo ZPC – CityDNA International Conference & General Assembly Bologna v dňoch 24.04.2024 – 27.04.2024 Stiahnuť
Správa zo ZPC – MCE North & West Europe v dňoch 20.04.2024 – 23.04.2024 v Helsinkach Stiahnuť
Správa zo ZPC – Ferien Messe Viedeň 2024 v dňoch 14.03.2024 – 17.03.2024 Stiahnuť
Správa zo ZPC – Holiday World Praha 2024 v dňoch 15.03.2024 – 17.03.2024 Stiahnuť
Správa zo ZPC – Veľtrh Utazás Budapešť 2024 v dňoch 22.02.2024 – 25.02.2024 Stiahnuť
Správa zo ZPC – Conventa 2024 – 20.02.2024 – 23.02.2024, Ljubľana Stiahnuť
Správa zo SC – Workshop KICK SACKA v Košiciach – 07.02.2024 – 09.02.2024 Stiahnuť
Správa zo ZPC – Annual CEO Meeting – 29.01.2024 – 30.01.2024 Brusel Stiahnuť
Správa zo ZPC – Plavba loďou Twin City Liner Bratislava – Viedeň a späť dňa 05.12.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – UNICEO 2023 – Budapešť v dňoch 05.12.2023 – 06.12.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – IBTM Barcelona 2023 v dňoch 27.11.2023 – 30.11.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – TT WARSAW 2023 v dňoch 23.11. – 25.11.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – 10. stretnutie TIC Expert Meeting, Bologna v dňoch 23.11. – 24.11. 2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – WTM Londýn v dňoch 06.11.2023 – 08.11.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – MICE Business Day 2023 v Budapešti 25.10.2023 – 26.10.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – LOOP MICE Autumn 2023 v Grécku 21.10.2023 – 25.10.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – CityDNA Autumn Conference, Valencia 03.10.2023 – 06.10.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – CityDNA Autumn Conference, Valencia 04.10.2023 – 07.10.2023 Stiahnuť
Správa zo SC – Zasadnutie Správnej a Dozornej rady AiCES Nitra, 17.10.2023 Stiahnuť
Správa zo SC – Konferencia GASTROLOVE 2023 dňa 29.09.2023 Stiahnuť
Správa zo SC – B2B Workshop Banská Bystrica 12.09.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – Break the Ice Forum Luxembourg 24.08.2023 – 27.08.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – Break The Ice Forum Grenoble, Francúzsko 15.06.2023 – 18.06.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – 12. stretnutie pracovnej skupiny City Cards, Ľubľana 25. – 26.5. 2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – IMEX Frankfurt 22.05.2023 – 25.05.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – Prezentácia Bratislavy v Budapešti 2023 18.05.2023 Stiahnuť
Správa zo SC – Stretnutie členov AOCR v Košiciach 18.05.2023 Stiahnuť
Správa zo ZPC – B2B fórum Break the Ice Vienna 05.05. – 07.05.2023 Stiahnuť