Číslo Názov Zmluva s Dátum
VK_VR2019 Výberové konanie – výkonný riaditeľ BTB Bratislavská organizácia cestovného ruchu 20.11. 2019 Stiahnuť
201905 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena dozornej rady MUDr. Dana Čahojová, rod. Planková 14.05. 2019 Stiahnuť
201904 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena predstavenstva Ing. Soňa Svoreňová 15.04. 2019 Stiahnuť
201903 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena dozornej rady Mgr. Michal Brat, PhD. 15.04. 2019 Stiahnuť
201902 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena predstavenstva Peter Hochschorner 15.04. 2019 Stiahnuť
201901 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena predstavenstva Ing. Monika Debnárová, rod. Lysičanová 15.04. 2019 Stiahnuť
201609 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady JUDr. Peter Jakušík 15.12. 2016 Stiahnuť
201608 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie predsedu dozornej rady Mgr. Marek Farkaš 15.12. 2016 Stiahnuť
201607 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. 15.12. 2016 Stiahnuť
201606 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Mag. Martin Volek, MBA, PhD. 15.12. 2016 Stiahnuť
201605 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Peter Petrovič 15.12. 2016 Stiahnuť
201604 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva Ing. Alžbeta Melicharová 15.12. 2016 Stiahnuť
201603 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Michal Naď 15.12. 2016 Stiahnuť
201602 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Ing. Soňa Svoreňová 15.12. 2016 Stiahnuť
201601 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Mag. Martin Volek, MBA, PhD. 15.12. 2016 Stiahnuť
201505 Mandátna zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady Mgr. Marek Farkaš 21.12. 2015 Stiahnuť
201504 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. 17.12. 2015 Stiahnuť
201503 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady JUDr. Peter Jakušík 15.12. 2015 Stiahnuť
201502 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Michal Naď 24.11. 2015 Stiahnuť
201501 Mandátna zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva Ing. Alžbeta Melicharová 01.10. 2015 Stiahnuť
201402 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Peter Petrovič 01.07. 2014 Stiahnuť
201401 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Ing. Soňa Svoreňová 27.06. 2014 Stiahnuť