Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
VK_VR2019 Výberové konanie – výkonný riaditeľ BTB Bratislavská organizácia cestovného ruchu 20.11. 2019 Stiahnuť
201905 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena dozornej rady MUDr. Dana Čahojová, rod. Planková 14.05. 2019 Stiahnuť
201904 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena predstavenstva Ing. Soňa Svoreňová 15.04. 2019 Stiahnuť
201903 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena dozornej rady Mgr. Michal Brat, PhD. 15.04. 2019 Stiahnuť
201902 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena predstavenstva Peter Hochschorner 15.04. 2019 Stiahnuť
201901 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena predstavenstva Ing. Monika Debnárová, rod. Lysičanová 15.04. 2019 Stiahnuť