Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
202003 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena predstavenstva Ing. Rudolf Križan 01.10. 2020 Stiahnuť
202002 Madátna zmluva o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva Mag. Martin Volek, MBA, PhD. 20.04. 2020 Stiahnuť
202001 Mandátna zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva Ing. Vladimír Grežo 20.04. 2020 Stiahnuť