Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
202103 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady Radovan Jenčík 22.09. 2021 Stiahnuť
202102 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Ing. Arch. Lucia Štasselová, rod. Ivicová 22.09. 2021 Stiahnuť
202101 Mandátna zmluva o výkone funkciu člena predstavenstva Ing. Róbert Ďurica 11.01. 2021 Stiahnuť