Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
201609 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady JUDr. Peter Jakušík 15.12. 2016 Stiahnuť
201608 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie predsedu dozornej rady Mgr. Marek Farkaš 15.12. 2016 Stiahnuť
201607 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. 15.12. 2016 Stiahnuť
201606 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Mag. Martin Volek, MBA, PhD. 15.12. 2016 Stiahnuť
201605 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Peter Petrovič 15.12. 2016 Stiahnuť
201604 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva Ing. Alžbeta Melicharová 15.12. 2016 Stiahnuť
201603 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Michal Naď 15.12. 2016 Stiahnuť
201602 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Ing. Soňa Svoreňová 15.12. 2016 Stiahnuť
201601 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Mag. Martin Volek, MBA, PhD. 15.12. 2016 Stiahnuť