Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
201402 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Peter Petrovič 01.07. 2014 Stiahnuť
201401 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Ing. Soňa Svoreňová 27.06. 2014 Stiahnuť