Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
201505 Mandátna zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady Mgr. Marek Farkaš 21.12. 2015 Stiahnuť
201504 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. 17.12. 2015 Stiahnuť
201503 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady JUDr. Peter Jakušík 15.12. 2015 Stiahnuť
201502 Mandátna zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Mgr. Michal Naď 24.11. 2015 Stiahnuť
201501 Mandátna zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva Ing. Alžbeta Melicharová 01.10. 2015 Stiahnuť