Bratislava Tourist Board

Vitajte na stránkach venovaných členom Bratislava Tourist Board.

Aktuálne spustené:

 • Manažovanie základného profilu členov
 • Prihlasovanie sa do zoznamov newslettrov
 • Publikované newslettre
 • Objednávanie propagačných materiálov
 • Informácie od predsedov komôr
 • Diskusie
 • Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
 • Zoznam členov (info o členoch a priamy mail na členov)

Pripravujeme

 • Rozšírený profil členov
 • Prieskumy a dotazníky
 • Kalendár

 

Bez na´zvu-1