Výberové konania

Výberové konanie na výkonného riaditeľa BTB

Verejné vypočutie kandidátov na výkonného riaditeľa BOCR bude realizované na Šafárikovom nám. č. 3, Bratislava dňa 6.12.2023 od 10:00  s možnosťou verejnosti klásť otázky v písomnej forme.

Uchádzači v užšom výbere:
Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. – CV
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. – CV

Podmienky výberového konania
Príloha A – Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Príloha B – Čestné vyhlásenie

Zverejnenie inzerátu na portáli Profesia

Dátum zverejnenia: 8.11.2023