Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2020/12/0024 Licenčná zmluva Crot Production, s.r.o. 31.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0023 Dodatok č. 1 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 31.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0022 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo a licenčnej zmluve Mapa Slovakia Editor, s.r.o. 31.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Mestské lesy v Bratislave 31.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0016 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto SR Bratislava; O2 Business Services, a.s. 23.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo MARK BBDO Bratislava, s.r.o. 18.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0015 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Juraj Očenáš 18.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0014 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.2.2019 Turizmus regiónu Bratislava 18.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0013 Licenčná zmluva VyletíVtáčik s.r.o. 17.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0012 Licenčná zmluva Marián Dekan 17.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0011 Licenčná zmluva Adam Kováč 17.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0010 Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 254-2020 Bratislavské kultúrne a informačné centrum 17.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0009 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, Licenčnej zmluve a zabezpečeniu ambasádorskych služieb Sorizzo Art Production, s.r.o. 14.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0008 Rámcová zmluva o poskytovaní konzultačno-vzdelávacích služieb v oblassti online nástrojov Effectix.com, s.r.o. 14.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0007 Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva Future Proof s.r.o. 10.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0006 Dodatok č. 1. k Zmluve o dielo Ekonomická univerzita v Bratislave 09.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0005 Zmluva BIELA NOC, o.z. 04.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Robert Adamek - ROAD 03.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0003 Licenčná zmluva Martina Mlčúchová 03.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0002 Zmluva o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; O2 Business Services, a.s. 02.12. 2020 Stiahnuť
2020/12/0001 Licenčná zmluva Marián Dekan 02.12. 2020 Stiahnuť
2020/11/0028 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Ing. arch. Tamara Závodná 30.11. 2020 Stiahnuť
2020/11/0026 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Pavol Andraško 30.11. 2020 Stiahnuť
2020/11/0011 Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 320/2020 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 25.11. 2020 Stiahnuť
2020/11/0010 Zmluva o spolupráci ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie 24.11. 2020 Stiahnuť
2020/11/0009 Dodatok č. 2 k Zmluve Mgr. art. Lubo Mikle 20.11. 2020 Stiahnuť
2020/11/0008 Zmluva o servise a údržbe SASPPO, s.r.o. 19.11. 2020 Stiahnuť
2020/11/0007 Zmluva o dodávke sprievodcovského systému MONACOR SLOVAKIA, spol. s.r.o. 13.11. 2020 Stiahnuť
2020/11/0006 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Dúbravka 12.11. 2020 Stiahnuť
2020/11/0005 Licenčná zmluva WATRA GLOBAL, s.r.o. 10.11. 2020 Stiahnuť