Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2016/12/0008 Zmluva o spolupráci Dopravný podnik Bratislava, a.s. 29.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0007 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb JUDr. Lucia Kralovičová 28.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0006 Licenčná zmluva Mgr. art. Matej Kováč - Photography & Design 28.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0005 Licenčná zmluva Adam Kováč 28.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0009 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Zaraguza, s.r.o. 23.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0010 Dodatok č. 1 k zmluve o províznom predaji Bratislavy City Cards Železničná spoločnosť Slovensko a. s. 22.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0003 Zmluva o dodávke WIFI zariadenia a licenčná zmluva Pygmalios, s.r.o. 21.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0004 Zmluva o poskytnutí služieb Agentúra EVKA,s.r.o. 21.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0012 Rámcová dohoda č. Z201643945_Z AMG. Security s.r.o. 15.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0002 Zmluva o dielo, Licenčná zmluva REGONIK, spol. s.r.o. 12.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0011 Rámcová dohoda č. Z201646195_Z LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o. 05.12. 2016 Stiahnuť
2016/12/0001 Zmluva o dielo Silvia Kubišová 01.12. 2016 Stiahnuť
2016/11/0017 Zmluva o dielo Choco3web.s.r.o, 30.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0019 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 29.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0015 Zmluva o spolupráci Múzeum mesta Bratislavy 24.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0013 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Monika Sanchez Presa 23.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a.s. 22.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0011 Zmluva o vzájomnej spolupráci BKIS - Vianoce v meste 22.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0010 Zmluva o spolupráci Slovenská agentúra pre cestovný ruch 21.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0018 Zmluva o províznom predaji Bratislava City Card PAM-INVEST a.s. - Hotel Color*** 21.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0016 Nájomná zmluva Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 21.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0003 Zmluva o spolupráci na Bratislava MICE DAY 2016 Optotune Switzerland AG 16.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0007 Zmluva o spolupráci na Bratislava MICE DAY (BMD) Martin Jesný 15.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0006 Zmluva o spolupráci na Bratislava MICE DAY (BMD) Chuck Smith 15.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0005 Zmluva o spolupráci na Bratislava MICE DAY 2016 Matej Ftáčnik 15.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0009 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 14.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0002 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Ing. Nóra Grančay, PhD. 07.11. 2016 Stiahnuť
2016/11/0001 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PhDr. Miroslav Musil,CSc. 04.11. 2016 Stiahnuť
2016/10/0010 Zmluva o spolupráci č. BTS/DOP-KAK/106/2016 Letisko M.R. Štefániková- Airport Bratislava, a.s. (BTS) 26.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0009 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. NZ/BTS/OBCH/210/220/2012 Letisko M.R. Štefánika- Airport Bratislava,a.s. (BTS) 26.10. 2016 Stiahnuť