Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2018/12/0008 Zmluva o zabezpečení účastí na veľtrhu Ferien-Messe Wien 2019 Hot chilli lode, s.r.o. 28.12. 2018 Stiahnuť
2018/12/0007 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb WOODI spol. s.r.o. 21.12. 2018 Stiahnuť
2018/12/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji Bratislava City Card Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. 14.12. 2018 Stiahnuť
2018/12/0006 Zmluva o nájme nebytového priestoru – krátkodobý nájom Hlavné mesto SR Bratislava 13.12. 2018 Stiahnuť
2018/12/0005 Licenčná zmluva Marie Zelená 07.12. 2018 Stiahnuť
2018/12/0003 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Wiktor Leo Burnett, s.r.o. 07.12. 2018 Stiahnuť
2018/12/0002 Dodatok č. 1 k Zmluve o províznom predaji Bratislavy City Card APLEND CITY, s.r.o. 07.12. 2018 Stiahnuť
2018/12/0001 Zmluva o dielo AT MANUFACTURE, s.r.o. 06.12. 2018 Stiahnuť
2018/11/0010 Zmluva o poskytnutí služieb Agentúra EVKA s.r.o. 30.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0009 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, licenčná zmluva Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, 29.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0008 Prehlásenie o spolupráci na podujatí Vianoce v Bratislave Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 28.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0007 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB Divoká voda, s.r.o. 28.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0006 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a.s. 27.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0005 Zmluva o poskytnutí účtovníckych služieb TRAVELKO CK, s.r.o. 19.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0004 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Mgr. art. Karolína Kamenská 16.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0001 Nájomná zmluva č. 08 83 0957 18 00 Hlavné mesto SR Bratislava 16.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0003 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, Licenčná zmluva Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, o.z. 08.11. 2018 Stiahnuť
2018/11/0002 Memorandum o spolupráci na podujatí Staromestské martinské hody Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 08.11. 2018 Stiahnuť
2018/10/0005 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 24.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0006 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb SATUR TRAVEL a.s. 23.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb AMG. Security s.r.o. 23.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0003 Zmluva o spoluprácí a propagácií Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP) 11.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0002 Rámcová dohoda Full Servis, s.r.o. 09.10. 2018 Stiahnuť
2018/10/0001 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní tlačových služieb Ultra Print, s.r.o. 04.10. 2018 Stiahnuť
2018/09/0016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 29.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0018 Licenčná zmluva Green Films, s.r.o. 28.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0019 Licenčná zmluva o poskytnutí zákaznickej podpory Simpleview Ltc. 28.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0014 Zmluva o spolupráci Agentúra Promotion, s.r.o. 26.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0015 Zmluva o poskytnutí služieb Ing. Andrea Turanská 26.09. 2018 Stiahnuť
2018/09/0017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve A3A, s.r.o. 21.09. 2018 Stiahnuť