Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
Zmluva o spolupráci – Maratón 19.12. 2013 Stiahnuť
Zmluva o spolupráca, reklame, propagačnej činnosti a inzercii – BOS 06.12. 2013 Stiahnuť
2013/12/02 Zmluna o dielo Brunovský Martin 05.12. 2013 Stiahnuť
2013/11/04 Zmluva o spolupráci Hlava 98 21.11. 2013 Stiahnuť
Zmluva o vytvorení diela – Bob Artor 15.11. 2013 Stiahnuť
2013/11/03 Zmluva o spolupráci Americká obchodná komotra v Slovenskej republike 15.11. 2013 Stiahnuť
2013/10/07 Dodatok k zmluve Letisko M. R. Štefánika 31.10. 2013 Stiahnuť
2013/10/05 Rámcová zmluva Asančná s.r.o. 30.10. 2013 Stiahnuť
2013/10/06 Dodatok k zmluve Letisko M. R. Štefánika 30.10. 2013 Stiahnuť
2013/10/03 Zmluva o spolupráci Bratislava- Staré mesto 10.10. 2013 Stiahnuť
2013/10/02 Zmluva o spolupráci Centrope 05.10. 2013 Stiahnuť
2013/10/01 Dodatok k zmluve Dopravný podnik Bratislava 02.10. 2013 Stiahnuť
2013/09/32 Zmluva o preprave veci Inex-pro 27.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/32 Zmluva o skladovaní Inex-pro 27.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/24 Zmluva o spolupráci Pendant 27.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/30 Licenčná zmluva Bonbon 26.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/29 Licenčná zmluva BoArt 26.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/31 Licenčná zmluva Pascal beatens 26.09. 2013 Stiahnuť
Photomania events Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 2013/09/28 23.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/27 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Syntchem 20.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/26 Licenčná zmluva Advers 20.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/32 Zmluva o dielo Inex-Pro 18.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/17 Licenčná zmluva Lita 09.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/14 Zmluva o umeleckom účinkovaní Funny fellows 08.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/23 Zmluva o poskytnutí sublicencie Hlavné mesto SR Bratislava 07.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/11 Zmluva o umeleckom účinkovaní Las Balkanieras 07.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/13 Zmluva o umeleckom účinkovaní My name is music 07.09. 2013 Stiahnuť
2013/09/12 Zmluva o umeleckom účinkovaní The Pastels, Ladylicious 07.09. 2013 Stiahnuť
Zmluva o umeleckom účinkovaní – Nenad Vasilac 06.09. 2013 Stiahnuť
Zmluva o umeleckom účinkovaní – Karavan Familia 06.09. 2013 Stiahnuť