Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2014/12/26 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Mikuláš Škuta 16.12. 2014 Stiahnuť
2014/12/23 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Jozef Lupták 16.12. 2014 Stiahnuť
2014/12/25 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Zorban Zoras Markovič 16.12. 2014 Stiahnuť
2014/12/24 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Simon Tandree 16.12. 2014 Stiahnuť
2014/12/27 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Milan Paľa 16.12. 2014 Stiahnuť
2014/11/05 Licenčná zmluva a zmluva o vytvorení diela Soul Nua 20.11. 2014 Stiahnuť
2016/11/0004 Zmluva o spolupráci Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 14.11. 2014 Stiahnuť
2014/11/03 Licenčná zmluva a zmluva o vytvorení diela Ekonomická univerzita v Bratislave 13.11. 2014 Stiahnuť
2014/11/09 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Michel Lethiec 10.11. 2014 Stiahnuť
2014/11/08 Zmluva o podaní umeleckého výkonu Andrea Rucli 10.11. 2014 Stiahnuť
2014/11/0001 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Bob Artor s.r.o. 03.11. 2014 Stiahnuť
2014/10/06 Zmluva o dielo Konvergencie 21.10. 2014 Stiahnuť
2014/09/08 Zmluva o dielo Jantárová cesta 26.09. 2014 Stiahnuť
2014/09/04 Zmluva o spolupráci O.Z. Oživenie Kapitulskej ulice 18.09. 2014 Stiahnuť
2014/07/07 Zmluva o spolupráci Miloš Stančík 16.07. 2014 Stiahnuť
2014/07/05 Komisionárska zmluva Le cheque dejeuner 11.07. 2014 Stiahnuť
2014/07/03 Zmluva o spolupráci Račiansky spolok 04.07. 2014 Stiahnuť
2014/07/02 Zmluva o spolupráci Tour4u junior 04.07. 2014 Stiahnuť
2014/07/04 Zmluva o výpožičke Bratislavský okrašľovací spolok 04.07. 2014 Stiahnuť
2014/07/01 Zmluva o spolupráci ÚĽUV 03.07. 2014 Stiahnuť
2014/06/11 Zmluva o spolupráci Divoká voda 30.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/07 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo dopravy 20.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/08 Zmluva o spolupráci Bratislavský okrášľovací spolok 20.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/06 Licenčná zmluva Mapa Slovakia Editor 12.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/05 Zmluva o spolupráci Orfeo 09.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/04 Zmluva o spolupráci Comitatus 05.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/04 Zmluva o spolupráci Comitatus 05.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/03 Zmluva o spolupráci Photoport 04.06. 2014 Stiahnuť
2014/06/01 Zmluva o dielo Numisshop 02.06. 2014 Stiahnuť
2014/05/05 Zmluva o spolupráci Pendant 28.05. 2014 Stiahnuť