Číslo Názov Zmluva s Dátum
2016/10/0008 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. NZ/BTS/MARK/209/219/2012 Letisko M.R. Štefánika- Airport Bratislava,a.s. (BTS) 26.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0003 Kúpna a licenčná zmluva Black & Biscuit,s.r.o. 24.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0013 Zmluva o nájme nebytového priestoru MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. 20.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0012 Zmluva o dodávke služieb spojených s nájmom nebytového priestoru MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. 20.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0006 Zmluva o spolupráci Rehoľa menších bratov- Franiškánov 17.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0005 Zmluva o sprostredkovaní ubytovania RR Consulting, s.r.o. 13.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0011 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb 4seasons s.r.o. 13.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0004 Zmluva o sprostredkovaní ubytovania APLEND CITY,s.r.o. 13.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0002 Zmluva o províznom predaju BCC Doprastav service s.r.o. 13.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0007 Zmluva o poskytnutí služieb Ing. Iveta Niňajová 07.10. 2016 Stiahnuť
2016/10/0001 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve Mapa Slovakia Editor,s.r.o. 05.10. 2016 Stiahnuť
2016/09/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Branding Slovakia Consultancy s.r.o. 22.09. 2016 Stiahnuť
2016/09/0001 Zmluva o spolupráci Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP) 07.09. 2016 Stiahnuť
2016/09/0003 Zmluva o spolupráci a propagácii SLOVAK PRESS PHOTO,s.r.o. 06.09. 2016 Stiahnuť
2016/09/0002 Zmluva o spolupráci AMITY o.z. 05.09. 2016 Stiahnuť
2016/08/0074 Zmluva o výpožičke časti nebytového priestoru Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0004 Zmluva o akceptácii platobných kariet Letisko Československá obchodná banka a.s. 26.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0025 Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb 4seasons s.r.o. 24.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0005 Rámcová zmluva o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb 4seasons s.r.o. 24.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0027 Kúpna zmluva ABCOM Košice, s.r.o. 22.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0026 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Mgr. Art Karolína Kamenská 18.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0073 Zmluva o poskytnutí súkromného motorového vozidla na podnikateľské účely Michal Foltýn 17.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0003 Zmluva o akceptácii platobných kariet Československá obchodná banka,a.s. 04.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0002 Zmluva o akceptácii platobných kariet prostredníctvom Internetu Československá obchodná banka, a.s. 04.08. 2016 Stiahnuť
2016/08/0001 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní grafických služien ahaslovakia,s.r.o. 01.08. 2016 Stiahnuť
2016/07/0056 Zmluva o spolupráci Železničná spoločnosť Slovensko a.s. 30.07. 2016 Stiahnuť
2016/07/0015 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Ekonomická univerzita v Bratislave 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/07/0019 Kúpna a licenčná zmluva Connect partner,s.r.o. 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/07/0055 Zmluva o províznom predaji produktov Flora Tour,s.r.o. 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/07/0017 Zmluva o províznom predaji produktov Flora Tour spol.s.r.o. 26.07. 2016 Stiahnuť