Číslo Názov Zmluva s Dátum
2021/08/0001 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Rača 04.08. 2021 Stiahnuť
2021/07/0022 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB Blue Danube Tours, s.r.o. 30.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0021 Zmluva o spolupráci Blue Danube Tours, s.r.o. 30.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0020 Zmluva o vzájomnej spolupráci Kultúrne zariadenia Petržalky 27.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Vajnory 23.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0018 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Jarovce 23.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0017 Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 287-2021 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 22.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0016 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 21.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0015 Zmluva o spolupráci Turizmus regiónu Bratislava 20.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0014 Zmluva o spolupráci č. 36242/2021-SeSZ Železničná spoločnosť Slovensko 15.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0013 Zmluva o spolupráci BTB Mestská časť Bratislava - Dúbravka 13.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0010 Licenčná zmluva Marián Dekan 13.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0009 Zmluva o vzájomnej spolupráci Agentúra JAY production 09.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0008 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve E-VO, s.r.o. 09.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0006 Licenčná zmluva pre SALESmanago CDP & marketingovú automatizáciu Benhauer Sp. z o. o. 07.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0005 Zmluva o združení finančných prostriedkov Turizmus regiónu Bratislava 07.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0004 Nájomná zmluva č.66/2021 Technické služby Starého Mesta, a.s. 07.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0003 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB Slovenské národné múzeum 06.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0002 Zmluva o vzájomnej spolupráci Music Gallery, s. r. o. 02.07. 2021 Stiahnuť
2021/06/0019 Zmluva o spolupráci Pátrač Tino, OZ 30.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0018 Zmluva o nájme nebytových priestorov a o nájme hnuteľnej veci Letisko M.R. Štefánika - bts.aero, a.s. 30.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0017 Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb Colours, s.r.o. 30.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0016 Komisionárska zmluva Slovenský dom Centrope 25.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0015 Zmluva o spolupráci Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. 25.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0014 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, licenčná zmluva Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 24.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0013 Zmluva o obchodnom zastúpení FotTeams, s.r.o. 23.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0012 Zmluva o spolupráci Bratislavské dobrovoľnícke centrum 23.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0011 Licenčná zmluva Daniela Illéšová 22.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0010 Rámcová zmluva AVsystems s.r.o. 22.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0009 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci na návštevníckej karte Múzeum mesta Bratislavy 18.06. 2021 Stiahnuť