Číslo Názov Zmluva s Dátum
2021/10/0009 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva PS: Digital, s.r.o. 13.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0008 Mandátna zmluva Enteris H, s.r.o. 13.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0007 Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb PRESTO Services Slovakia s.r.o. 08.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0006 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Staré mesto 07.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0005 Licenčná zmluva Mgr. Martina Mlčúchová 07.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0003 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaVSR Ministerstvo dopravy a výstavby SR 06.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0002 Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 05.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0001 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 05.10. 2021 Stiahnuť
2021/09/0060 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pátrač Tino, OZ 30.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0057 Rámcová zmluva na poskytnutie programátorských prác Wisdom Factory, s.r.o. 23.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0056 Licenčná zmluva Mgr. Ľubomíra Petrova 22.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0055 Rámcová zmluva o konzultačných a realizačných službách Ing. Rastislav Talárovič 21.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0054 Zmluva o poskytnutí diela, služieb a licencie Mgr. Art. Michal Štrompach 16.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0053 Zmluva o prenájme diela WALDEMAR ILJITCH s.r.o. 16.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0052 Zmluva o poskytnutí diela Eva Moflárová 16.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0050 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 16.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0004 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Rača 08.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0003 Zmluva o dielo FEEDBACK, s.r.o. 06.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0002 Zmluva o vzájomnej spolupráci Biela noc o.z. 06.09. 2021 Stiahnuť
2021/09/0001 Licenčná zmluva VyletíVtáčik s.r.o. 03.09. 2021 Stiahnuť
2021/08/0052 Zmluva o vzájomnej spolupráci Be Cool, s.r.o. 31.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0050 Zmluva o spolupráci Múzeum mesta Bratislavy 30.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0048 Zmluva o vzájomnej spolupráci Rock Pop Bratislava, s.r.o. 30.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0039 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 26.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0038 Zmluva o vzájomnej spolupráci II. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 26.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0037 Licenčná zmluva Karol Srnec 25.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0036 Zmluva o vzájomnej spolupráci OZ Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov 24.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0035 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Lamač 24.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0034 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť - Záhorská Bystrica 24.08. 2021 Stiahnuť
2021/08/0031 Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Rusovce 20.08. 2021 Stiahnuť