Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2022/01/0010 Zmluva o dielo Punkt o.z. 31.01. 2022 Stiahnuť
2022/01/0009 Zmluva Punkt o.z. 31.01. 2022 Stiahnuť
2022/01/0008 Zmluva o dielo FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 31.01. 2022 Stiahnuť
2022/01/0007 Zmluva o spolupráci Salt & Sugar s.r.o. 31.01. 2022 Stiahnuť
2022/01/0006 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 20.01. 2022 Stiahnuť
2022/01/0004 Licenčná zmluva pre SALESmanago CDP a marketingovú automatizáciu Benhauer Sp. z o. o. 20.01. 2022 Stiahnuť
2022/01/0003 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní konzultačných a realizačných služieb Ing. Rastislav Talárovič 20.01. 2022 Stiahnuť
2022/01/0002 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Elite/Monday Lovers, s.r.o. 13.01. 2022 Stiahnuť
2022/01/0001 Licenčná zmluva Marián Dekan 10.01. 2022 Stiahnuť
2021/12/0014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 523/BC00/2021 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0013 Zmluva o dielo Stolárstvo MOCNÝ, s.r.o. 30.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0012 Rámcová licenčná zmluva a zmluva o dielo MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 30.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0011 Komisionárska zmluva Slovenský dom Centrope 29.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0010 Kúpna zmluva PROFIFOG spol. s r.o. 29.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0009 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 22.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0008 Zmluva o spolupráci Turizmus regiónu Bratislava 22.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0007 Zmluva o dielo Ekonomická univerzita Bratislava 22.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0006 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby SR 21.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0005 Zmluva o poskytnutí služieb EMERGE s.r.o. 21.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0004 Zmluva o dielo JM PROJEKT, s.r.o. 21.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0003 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, O2 Business Services 21.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0002 Zmluva o dielo Štefan Klimko, Jana Kozová - Chlebíková, Michal Mrázek 14.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0001 Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní grafických služieb sowa studio, s.r.o. 08.12. 2021 Stiahnuť
2021/11/0008 Dohoda o účasti spoločnosti poskytujúcej služby cez Burgenland Card Burgenland Tourismus 29.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0007 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb Travelko CK, s.r.o. 29.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0006 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov Letisko M.R. Štefánika - bts.aero, a.s. 29.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0005 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 26.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0004 Zmluva o poskytnutí servisných služieb Jantárová cesta, s.r.o. 24.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0003 Zmluva o spolupráci ZOO Bratislava 18.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0002 Zmluva o výpožičke Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 11.11. 2021 Stiahnuť