Číslo Názov Zmluva s Dátum
2021/12/0009 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 22.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0008 Zmluva o spolupráci Turizmus regiónu Bratislava 22.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0007 Zmluva o dielo Ekonomická univerzita Bratislava 22.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0006 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby SR 21.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0005 Zmluva o poskytnutí služieb EMERGE s.r.o. 21.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0004 Zmluva o dielo JM PROJEKT, s.r.o. 21.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0003 Zmluva o spolupráci Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, O2 Business Services 21.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0002 Zmluva o dielo Štefan Klimko, Jana Kozová - Chlebíková, Michal Mrázek 14.12. 2021 Stiahnuť
2021/12/0001 Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní grafických služieb sowa studio, s.r.o. 08.12. 2021 Stiahnuť
2021/11/0008 Dohoda o účasti spoločnosti poskytujúcej služby cez Burgenland Card Burgenland Tourismus 29.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0007 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb Travelko CK, s.r.o. 29.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0006 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov Letisko M.R. Štefánika - bts.aero, a.s. 29.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0005 Licenčná zmluva Michal Lachkovič 26.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0004 Zmluva o poskytnutí servisných služieb Jantárová cesta, s.r.o. 24.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0003 Zmluva o spolupráci ZOO Bratislava 18.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0002 Zmluva o výpožičke Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 11.11. 2021 Stiahnuť
2021/11/0001 Licenčná zmluva Marek Velček 11.11. 2021 Stiahnuť
2021/10/0023 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Dana Gustafíková 29.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0022 Licenčná zmluva o poskytnutí zákazníckej podpory Simpleview LLC 28.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0021 Zmluva o poskytovaní služieb ICCR, s.r.o. 28.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0020 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní prekladateľských služieb PRESTO Services Slovakia s.r.o. 27.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0014 Licenčná zmluva Marián Dekan 15.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0010 Komisionárska zmluva Pátrač Tino, OZ 14.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0009 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva PS: Digital, s.r.o. 13.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0008 Mandátna zmluva Enteris H, s.r.o. 13.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0007 Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb PRESTO Services Slovakia s.r.o. 08.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0006 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Staré mesto 07.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0005 Licenčná zmluva Mgr. Martina Mlčúchová 07.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0003 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaVSR Ministerstvo dopravy a výstavby SR 06.10. 2021 Stiahnuť
2021/10/0002 Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 05.10. 2021 Stiahnuť