Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2017/13/0002 Zmluva o spolupráci Eva Krajňáková - IWOGUIDE 17.01. 2017 Stiahnuť
2017/13/0001 Zmluva o spolupráci Zuzana Lunterová - Bratislava Prestige Real 17.01. 2017 Stiahnuť
2016/13/0061 Zmluva o spolupráci Mária Michalková 22.09. 2016 Stiahnuť
2016/13/0059 Zmluva o spolupráci Renáta Michalíková 22.09. 2016 Stiahnuť
2016/13/0060 Zmluva o spolupráci Ing. Viera Jančušková 22.09. 2016 Stiahnuť
2016/13/0058 Zmluva o spolupráci Mgr. Annamária Marettová 23.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0057 Zmluva o spolupráci Ing. arch. Barbora Lanči 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0056 Zmluva o spolupráci MUDr. Ján Baloun 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0055 Zmluva o spolupráci Ondrášiková Ľubica - Agentúra LUKA 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0054 Zmluva o spolupráci Mgr. Iveta Šimove 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0053 Zmluva o spolupráci Mgr. Ioan Orban 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0052 Zmluva o spolupráci Katarína Mikulová 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0051 Zmluva o spolupráci PhDr. Alena Lešková - ANNATOUR 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0050 Zmluva o spolupráci PhDr. Jana Husárová 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0049 Zmluva o spolupráci Mgr. Júlia Loviseková - POSONUM A-Z 09.08. 2016 Stiahnuť
2016/13/0048 Zmluva o spolupráci Ing. Mária Ondrejková - RIA 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0047 Zmluva o spolupráci Inna Vasiljaka - Bratislava Guide 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0046 Zmluva o spolupráci Mgr. Jarmila Rákoczyová 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0045 Zmluva o spolupráci Eva Šáriová - Libra 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0044 Zmluva o spolupráci Ing. Blanka Čorná - EWT 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0043 Zmluva o spolupráci Ing. Nóra Grančay, PhD. 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0042 Zmluva o spolupráci Ing. Dagmar Balounová 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0041 Zmluva o spolupráci Elena Petereins 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0040 Zmluva o spolupráci Mgr. Katarína Vavrinčíková 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0039 Zmluva o spolupráci Bc. Dáša Kadlecová 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0038 Zmluva o spolupráci Alica Kátlovská 26.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0037 Zmluva o spolupráci Mgr. Ivana Zimanová 19.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0036 Zmluva o spolupráci Ing. Peter Michalka - Slovia 19.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0035 Zmluva o spolupráci RNDr. Jana Filová 19.07. 2016 Stiahnuť
2016/13/0034 Zmluva o spolupráci Mgr. Jana Keeble 19.07. 2016 Stiahnuť