Názov
Správa zo ZPC_ITF Slovakiatour, Bratislava – 23.1.2020 – 26.1.2020 Stiahnuť
Správa zo ZPC_Conventa, Ljubljana – 22.1.2020 – 23.1.2020 Stiahnuť
Správa zo ZPC_Ferien Messe, Viedeň – 16.1.2020 – 19.1.2020 Stiahnuť
Správa zo ZPC_Kontraktačný networking, Paríž – 23.1.2020 Stiahnuť
Správa zo ZPC_ Digital Tourism Think Thank, Espoo, Fínsko (4.-5.12.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Annual Meeting of CEOs of capital and major cities (1.-2.12.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_IBTM Barcelona (18.11. – 22.11.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_XXII. Medzinárodný mediteránny archeologický veľtrh CR, Paestum, Taliansko (14.11. – 17.11.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_World Travel Market, Londýn (4.11. – 6.11.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_6. stretnutie expertnej pracovnej skupiny TIC pri ECM 23. – 25.10. 2019; Gent Stiahnuť
Správa zo ZPC_MCE South Europe, Valencia (13.10. – 15.10.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_European Capital of Smart Tourism 2020, Helsinki (7.10. – 10.10.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Česko-slovenský večer, Praha (8.10. – 9.10.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_8. stretnutie ECM City Cards, Valencia_(3.10. – 4.10.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Prezentácia Bratislavy na podujatí Slovenské dni v Prahe (26.9. – 29.9.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Prezentacia Bratislavy na podujatí Streetlife, Viedeň (14.9. – 15.9.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Pozsonyi Piknik, Budapešť (7.9.2019) Stiahnuť
Správa za ZPC_33rd ECM Summer School, Londýn (24.8. – 28.8.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Kráľovské dni, Székesfehérvár (17.8.2019 – 19.8.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_The Meeting Space Summer 2019, Helsinki (13.6.2019 – 15.6.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_ECM Summer Conference Tomorrow – Today, Ljubljana (5.6.2019 – 8.6.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Donaukanaltreiben Viedeň (24.5.2019 – 26.5.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Prezentácia Bratislavy v Budapešti 2019 (29.5.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_IMEX 2019, Frankfurt (20.5.2019 – 24.5.2019) Stiahnuť
Meeting & Incentive Forums 2019, Benidorm – 24.4.2019 – 28.4.2019 Stiahnuť
Správa zo ZPC_City Breaks Press Event 2019, Rotterdam (1.4.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_ITB Berlín – (6.3.2019 – 10.3.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Holiday World Praha 2019 (21. – 24.2.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_Utazás Budapešť 2019 (20. – 24.2.2019) Stiahnuť
Správa zo ZPC_ECM Spring Meeting Edinburgh 2019 (13.2.2019 – 16.2.2019) Stiahnuť