Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
Zmluva o spolupráci – Bulavčiak 12.12. 2012 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci – Flora Tour 10.12. 2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní prác a služieb – B.P.O. 06.12. 2012 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci – Twin city life OZ 30.11. 2012 Stiahnuť
Licenčná zmluva – MS Agency 29.11. 2012 Stiahnuť
Kúpna zmluva – Progress Consultants 28.11. 2012 Stiahnuť
Kúpna zmluva – ROKO 28.11. 2012 Stiahnuť
Licenčná zmluva – MAPA Slovakia Editor 21.11. 2012 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci – BKIS 21.11. 2012 Stiahnuť
Licenčná zmluva – Gvozdjáková 19.11. 2012 Stiahnuť
Zmluva – Arrival Guides AB 15.11. 2012 Stiahnuť
Zmluva o nájme objektu – Hlavné mesto SR BA 24.10. 2012 Stiahnuť
Licenčná zmluva – Velček 19.10. 2012 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko 11.09. 2012 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci – O.z. Korunovačná Bratislava 28.08. 2012 Stiahnuť
Poistná zmluva – Europäische Reisevarsicherung AG 01.08. 2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb – Orange Slovensko 30.07. 2012 Stiahnuť
Zmluva o dielo – Guide Guru 04.07. 2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby – Orange Slovensko 28.06. 2012 Stiahnuť
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy – Uniqua 26.06. 2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb – Orange Slovensko 31.05. 2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb – Orange Slovensko 31.05. 2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb – Orange Slovensko 30.05. 2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb – Orange Slovensko 30.05. 2012 Stiahnuť
Zamestnávateľská zmluva – ING Tatry-Sympatia 16.04. 2012 Stiahnuť
Dohoda o spolupráci – BE COOL 14.04. 2012 Stiahnuť
Dohoda o spolupráci – Košice Turizmus 14.04. 2012 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2013 12.04. 2012 Stiahnuť
Zmluva o vytvorení diela – Žilinský 04.04. 2012 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko 04.04. 2012 Stiahnuť