Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 26.07. 2015 Stiahnuť
zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 26.07. 2015 Stiahnuť
zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 23.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva – King Shaolin 23.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o reklame a propagačnej činnosti 19.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci – Viva musica 15.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva – Andrea Bučková 14.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva 14.07. 2015 Stiahnuť
zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 13.07. 2015 Stiahnuť
zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 13.07. 2015 Stiahnuť
zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 13.07. 2015 Stiahnuť
zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 13.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva 12.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 10.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva 10.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva 10.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva 10.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva 09.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o vzájomnej spolupráci 08.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 57/2015 07.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci, Divoká voda s. r. o. 02.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a Licenčná zmluva 02.07. 2015 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 30.06. 2015 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 24.06. 2015 Stiahnuť
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 24.06. 2015 Stiahnuť
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 24.06. 2015 Stiahnuť
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 22.06. 2015 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 18.06. 2015 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 16.06. 2015 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci, reklame a propagačnej činnosti 15.06. 2015 Stiahnuť