Číslo Názov Zmluva s Dátum
2017/04/0013 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Ing. Milan Michalík - Master Vision 20.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 20.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0006 Zmluva o spolupráci Bratislavský samosprávny kraj 20.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0018 Zmluva o spolupráci na návštevníckej karte modranska s.r.o. 19.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0008 Dodatok č. 3 ku Zmluve o spolupráci – návštevnícka karta Galéria mesta Bratislavy 19.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0005 Rámcová dohoda č. Z201716013_Z UltraPrint s.r.o. 10.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0004 Zmluva o poslytnutí služby, Licenčná zmluva sowa studio, s.r.o. 10.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0001 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB BRANA s.r.o. 06.04. 2017 Stiahnuť
2017/03/0011 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Dajama Abonent, s.r.o. 05.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0002 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty Pivovar Patrónka s.r.o. 04.04. 2017 Stiahnuť
2017/04/0003 Rámcová dohoda č. Z201714595_Z REDA s.r.o. 03.04. 2017 Stiahnuť
2017/03/0013 Licenčná zmluva sowa studio, s.r.o. 31.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0008 Bratislava Card, zľava pre držiteľov Eurail a Interail pasu Eurail Group G.I.E. 30.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0009 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Renáta Hermysová 28.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0007 Zmluva o poskytnutí služby FLORA TOUR, spol. s.r.o. 28.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0006 Zmluva o poskytnutí služby Slovenská plavb a prístavy - lodná osobná doprava a.s. 28.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0012 Zmluva o spolupráci na návštevníckej karte Riva Group s.r.o. 23.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0010 Zmluva o spolupráci a propagácií Sharkam V.I.P. Catering s.r.o. 21.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci s partnerom BCC Slovenské technické múzeum (STM) 20.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0003 Zmluva o spolupráci s partnerom BTB Slovenské národné múzeum 20.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0005 Spolupráca na návštevníckej karte Goset s.r.o. 16.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0002 Zmluva o spolupráci na návštevníckej karte Jozef Kmeťo 15.03. 2017 Stiahnuť
2017/03/0001 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB Tour4U, s.r.o. 03.03. 2017 Stiahnuť
2017/02/0018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ICCR s.r.o. 28.02. 2017 Stiahnuť
2017/02/0017 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve JUDr. Miriam Slobodníková - LEGAL TENDERS 28.02. 2017 Stiahnuť
2017/02/0015 Zmluva s parnerom návštevníckej karty BTB Gurmánsky Grob s.r.o. 28.02. 2017 Stiahnuť
2017/02/0016 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.05.2017 Múzeum mesta Bratislavy 28.02. 2017 Stiahnuť
2017/02/0007 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB RNDr. Daniela Adamcová PhD. 28.02. 2017 Stiahnuť
2017/02/0009 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB APLEND s.r.o. 28.02. 2017 Stiahnuť
2017/02/0019 Zmluva o spolupráci s partnerom BC BRIOCHE s.r.o. 27.02. 2017 Stiahnuť