Číslo Názov Zmluva s Dátum
2020/07/0004 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava - Dúbravka 10.07. 2020 Stiahnuť
2020/07/0003 Zmluva o spolupráci Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 08.07. 2020 Stiahnuť
2020/07/0002 Rámcová zmluva o tvorbe a redistribúcií odborného marketingového obsahu o destinácií Bratislava Toleranca Marketing d.o.o. 01.07. 2020 Stiahnuť
2020/07/0001 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB Slovenské národné múzeum 01.07. 2020 Stiahnuť
2020/06/0008 Zmluva o poskytovaní služieb ICCR, s.r.o. 30.06. 2020 Stiahnuť
2020/06/0007 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na návštevníckej karte Malokarpatské múzeum v Pezinku 30.06. 2020 Stiahnuť
2020/06/0006 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb Sarah Fleming Associates Ltd. 29.06. 2020 Stiahnuť
2020/06/0005 Licenčná zmluva, zmluva o poskytnutí software, dodávke a konfigurácií dátových nosičov Cardberg, s.r.o. 26.06. 2020 Stiahnuť
2020/06/0004 Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov Slovakia Online, s.r.o. 24.06. 2020 Stiahnuť
2020/06/0003 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z/BTS/DOP-KAK/251/2017 Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 23.06. 2020 Stiahnuť
2020/06/0002 Zmluva o výpožičke časti nebytového priestoru č. ZSSK 804096183-001/VP2020 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18.06. 2020 Stiahnuť
2020/06/0001 Rámcová kúpna zmluva AVSystems, s.r.o. 11.06. 2020 Stiahnuť
2020/05/0001 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Atac Artistic, s.r.o.; Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave 18.05. 2020 Stiahnuť
2020/04/0006 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 117470519 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 30.04. 2020 Stiahnuť
2020/04/0005 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z/BTS/DOP-KAK/251/2017 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 28.04. 2020 Stiahnuť
2020/04/0004 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacich služieb AMG Security, s.r.o. 17.04. 2020 Stiahnuť
2020/04/0003 Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových služieb Ultra Print, s.r.o. 15.04. 2020 Stiahnuť
2020/04/0002 Zmluva o spolupráci č. 10725/2020-SeSZ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 06.04. 2020 Stiahnuť
2020/04/0001 Dohoda o odložení splatnosti mesačných platieb nájomného MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 03.04. 2020 Stiahnuť
2020/03/0010 Dodatok č. 4 k Rámcovej kúpnej zmluve AVsystems s.r.o. 31.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0009 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Rozvoz a donáška, s.r.o. 31.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0008 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Lucia Královičová, advokátka 31.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0007 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve E-VO, s.r.o. 25.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0006 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Dopravný podnik Bratislava 19.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0005 Zmluva o spolupráci na návštevníckej karty ALDENTE, s.r.o. 19.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0004 Zmluva o spolupráci na návštevníckej karte ALDENTE, s.r.o. 19.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0003 Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 12.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0002 Zmluva o nájme priestoru – krátkodobý nájom Hlavné mesto SR Bratislava 06.03. 2020 Stiahnuť
2020/03/0001 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB Black a White, a.s. 06.03. 2020 Stiahnuť
2020/02/0018 Zmluva o dielo a licenčná zmluva SHAPE production, s.r.o. 28.02. 2020 Stiahnuť