Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2018/06/0021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve ART point, s.r.o. 29.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0024 Zmluva o províznom predají návštevníckej karty BTB Ing. Erich Seemann - Flora Exotika/ RASTLINKY.SK GUESTROOMS 28.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0019 Zmluva o spolupráci a propagácií Amity o.z. 26.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0018 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mostík, občianske združenie 25.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0017 Zmluva o podnájme nebytových priestorov medzi BTB a ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0008 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov – licenčná zmluva Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, 20.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0007 Zmluva o spolupráci a propagácií Hlavné mesto SR Bratislava 20.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0006 Zmluva o dielo a licenčná zmluva A3A, s.r.o. 15.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0005 Zmluva o spolupráci a propagácií Brand Advertising, s.r.o. 11.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0004 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve Avsystems, s.r.o. 11.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0003 Zmluva o poskytovaní služieb enter design, s.r.o. 11.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0002 Zmluva o poskytovaní služieb Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 06.06. 2018 Stiahnuť
2018/06/0001 Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 164/2018 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 04.06. 2018 Stiahnuť
2018/05/0021 Zmluva o spolupráci Železničná spoločnosť Slovensko s.r.o. 31.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0020 Zmluva o províznom predaji návštevníckej karty BTB Zeppelin Company, s.r.o. 30.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0024 Barterová dohoda Rynair DAC 29.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0022 Zmluva o spolupráci a propagácií E@I o.z. 29.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0015 Zmluva o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov Hlavné mesto SR Bratislava 25.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0023 Zmluva o spolupráci a propagácií AD Awards Association s.r.o. 23.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0007 Zmluva o spolupráci a propagácií Future proof, s.r.o. 22.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0005 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Alan Hyža 21.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0006 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Sarah Fleming Associates 21.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0004 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Turizmus regiónu Bratislava 18.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0003 Rámcová zmluva o poskytovaní tlačových služieb Ultra Print, s.r.o. 17.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0002 Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb N & O management, s.r.o. 16.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0016 Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb sowa studio, s.r.o. 16.05. 2018 Stiahnuť
2018/05/0001 Zmluva o spolupráci Bratislavský majáles o. z. 03.05. 2018 Stiahnuť
2018/04/0020 Rámcová zmluva o tvorbe tematického textového a fotografického obsahu The Rock, s.r.o. 26.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0019 Rámcová dohoda o kúpe rollupov MADNESS ADVERTISING k.s. 24.04. 2018 Stiahnuť
2018/04/0017 Rámcová zmluva o poskytnutí servisných služieb Connect partner, s.r.o. 20.04. 2018 Stiahnuť