Od 01. 07. 2022 sú zmluvy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Odberateľské zmluvy Dodávateľské zmluvy
Číslo Názov Zmluva s Dátum
2021/07/0010 Licenčná zmluva Marián Dekan 13.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0009 Zmluva o vzájomnej spolupráci Agentúra JAY production 09.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0008 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve E-VO, s.r.o. 09.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0006 Licenčná zmluva pre SALESmanago CDP & marketingovú automatizáciu Benhauer Sp. z o. o. 07.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0005 Zmluva o združení finančných prostriedkov Turizmus regiónu Bratislava 07.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0004 Nájomná zmluva č.66/2021 Technické služby Starého Mesta, a.s. 07.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0003 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB Slovenské národné múzeum 06.07. 2021 Stiahnuť
2021/07/0002 Zmluva o vzájomnej spolupráci Music Gallery, s. r. o. 02.07. 2021 Stiahnuť
2021/06/0019 Zmluva o spolupráci Pátrač Tino, OZ 30.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0018 Zmluva o nájme nebytových priestorov a o nájme hnuteľnej veci Letisko M.R. Štefánika - bts.aero, a.s. 30.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0017 Rámcová zmluva o zabezpečení prezentačných, propagačných a informačných služieb Colours, s.r.o. 30.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0016 Komisionárska zmluva Slovenský dom Centrope 25.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0015 Zmluva o spolupráci Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. 25.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0014 Zmluva o zabezpečení umeleckých výkonov, licenčná zmluva Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 24.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0013 Zmluva o obchodnom zastúpení FotTeams, s.r.o. 23.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0012 Zmluva o spolupráci Bratislavské dobrovoľnícke centrum 23.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0011 Licenčná zmluva Daniela Illéšová 22.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0010 Rámcová zmluva AVsystems s.r.o. 22.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0009 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci na návštevníckej karte Múzeum mesta Bratislavy 18.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0008 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na programátorské práce zo dňa 5.8.2020 Wisdom Factory, s.r.o. 18.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0007 Zmluva o spolupráci a propagácií STAR Production, s.r.o. 15.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0006 Zmluva o poskytnutí licencie na použitie počítačového programu ReFIS, na jeho implementáciu, na jeho prevádzku a o poskytnutí podpory ReSoft, s.r.o. 15.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0005 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB Slovenské technické múzeum Košice 15.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0004 Zmluva o dielo DEKRA Development, s.r.o. 11.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0003 Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre detí 10.06. 2021 Stiahnuť
2021/06/0001 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní prekladateľských služieb eggheads, s.r.o. 04.06. 2021 Stiahnuť
2021/05/0007 Rámcová zmluva o poskytovaní upratovacich služieb AMG Facility SK, s.r.o. 31.05. 2021 Stiahnuť
2021/05/0006 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ICCR, s.r.o. 31.05. 2021 Stiahnuť
2021/05/0005 Zmluva o vytvorení diela Cyklovýlety v Bratislave Mgr. Branislav Chrenka 18.05. 2021 Stiahnuť
2021/05/0004 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve Bonbon apps s.r.o. 17.05. 2021 Stiahnuť